Spiritualiteit; wat is het en wat brengt het je

Verschillende spirituele stromingen worden verkend: de traditie van de kerken, de joods traditie en vanuit het Midden Oosten het Soefisme. Het gaat in alle gevallen over verlangen!


Invulling workshop

Verkennen

In de bijeenkomsten verkennen we spirituele stromingen. En zullen ontdekken dat er verschillende wegen zijn om aan jezelf te werken. Als je jezelf wilt ontwikkelen en meer zicht wilt krijgen op wie je bent, dan is Yoga een goede weg. Maar er is meer. In de traditie van de kerken is er volop nagedacht over wat spiritualiteit is. Monniken houden zich bezig met deze vragen, vaak afgezonderd van de dagelijkse wereld. Ze leven onder strikte regels. Ook is er een rijke joodse traditie vanuit de Kabbala. Deze is grotendeels verborgen. En uit het Midden Oosten kennen we ook het Soefisme, dat spiritualiteit juist in het volle leven een plek geeft. Maar ook leken kunnen onverwacht met spiritualiteit te maken krijgen. Kortom een boeiend onderwerp dat de moeite van het verkennen zeker waard is. Spiritualiteit kun je omschrijven als een klassieke psychologie die tot meer inzicht leidt wie je echt bent en waar je vandaan komt.

Verlangen

Het gaat in alle gevallen over het verlangen naar dat onbekende. Dat er is. Maar zo moeilijk is beet te pakken. Het gaat over de rol van emoties in je leven. Wat doen de beoefenaars van spiritualiteit eigenlijk? En wat brengt het je? Word je er beter van? En is het gemakkelijk? Vind je er geluk? Of vrede? Misschien rust? Wat verandert er aan je leven als je aan spiritualiteit gaat werken? De deelnemers kunnen hun vragen meenemen en in een dialoog gaan we die proberen te beantwoorden.


Voor wie

Deze workshop is een aanrader voor iedereen die zich wil verdiepen in Spiritualiteit. Er wordt met veel kennis van zaken over dit onderwerp gesproken en met name het Soefisme zal hierin een plek krijgen.

Door wie

De bijeenkomsten worden verzorgd door Joop van den Enden. Hij is 66 jaar, psycholoog, getraind in het Soefisme door een Iraanse leermeester. Hij is ervaren op het terrein van autisme en rouwverwerking. Zijn werkkring was de gemeentelijke sociale dienst in Den Haag.


Wanneer wordt de workshop gegeven?

Data: Donderdag 08, 15 en 22 november 2018
Tijdstip: 19.30 – 21.00 uur
Kosten: €30,00
Aantal deelnemers: Minimaal 6, maximaal 12

 


Aanmelden

Meld je direct aan door het onderstaande formulier in te vullen:

Naam (verplicht)

E-mail (verplicht)

Telefoonnummer